‍Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC ogłosiła I edycję Konkurs


👩‍🎓Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC ogłosiła I edycję Konkursu im. prof. Romana Czerneckiego na najlepszy artykuł poświęcony edukacji.
Konkurs ma pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji w Polsce poprzez docenienie i upowszechnianie pracy osób prowadzących działalność naukową oraz publicystyczną w tej dziedzinie.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w formie elektronicznej przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca 2018 roku i przesłanie go na adres: nagroda@efc.edu.pl

https://www.efc.edu.pl/pl/programy/konkursczerneckiego/zg%C5%82oszeniedokonkursu
Source