Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK


#KONKURS

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK zaprasza studentów Wydziałów Inżynierii Środowiska i Inżynierii Lądowej do udziału w konkursie na zdjęcie pt.: „Eco-Friendly Student.”

Uczestnik konkursu powinien zrobić zdjęcie obrazujące proekologiczne zachowania i opatrzyć je sloganem w języku angielskim, promującym ww. działania wśród studentów.

👉 Termin nadsyłania prac upływa w dniu 23 maja 2018 r.
👉 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2018 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie SPNJO PK www.sjo.pk.edu.pl

Studenci, do dzieła! 😎

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki – jednostka międzywydziałowa prowadząca lektoraty i kursy języków obcych na uczelni.


Source